Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah

Društvo, katerega predsednica je Julija Stiplovšek, trenutno šteje 52 članov. Za svetlo prihodnost godbe se članom ni treba bati, saj jih je kar polovica mladoletnih. Za sabo imajo bogato zgodovino, saj so poleg mnogo nastopov po državi velikrat gostovali tudi po drugih državah v Evropi. V okviru društva delujejo različne sekcije, kot so sekcija flavt, sekcija klarinetov, sekcija trobent, sekcija saksofonov, sekcija težkih trobil in sekcija ritma. Za še boljšo pripravljenost zadnja leta izvajajo intenzivne vaje, kjer člani skupaj preživijo celoten vikend, tam vadijo in se seveda tudi družijo. Pomembno vlogo pri uspehih godbe ima brez dvoma kapelnik Borut Lorger, ki jo vodi že 15 let.